L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha creat una estructura permanent de caràcter territorial (consell de poble/ciutadans) que permeti millorar els canals de participació i relació dels vilatans en els afers municipals. La intenció rau en promoure i canalitzar un espai de reflexió conjunta entorn als diferents temes que afecten la vida quotidiana del municipi, fent possible així una major corresponsabilització dels ciutadans i les ciutadanes en els afers públics de la vila.

En aquest sentit, a nivell general es tracta d’un òrgan participatiu que funcioni com un instrument per facilitar la màxima informació sobre activitats, serveis, polítiques i accions municipals. Es tracta també d’una eina per donar resposta i consultar les opinions i demandes ciutadanes que es formulin relacionades amb el territori i amb projectes que des del consistori s’estiguin duent a terme, decidir actuacions conjuntes i prendre decisions de manera consensuada, tractar temes pròxims, fer pedagogia de poble, etc.

"L'òrgan s'ha d'entendre com un espai on es trobaran representants de diferents sectors socials i territorials de Santa Coloma de Farners"

La voluntat és de disposar d’un espai comú que aglutini diferents sectors de la societat del municipi (societat civil organitzada i no organitzada) amb l’objectiu de tractar temes globals de poble que afecten a tothom, tot superant el corporativisme que de forma natural, desenvolupa cada entitat i líder d’opinió pel seu compte en la defensa dels seus legítims interessos sectorials i/o específics.

històric d'actes