Previous
Next

Equipament

Amb els anys, el nostre Ajuntament ha anat ampliant el seu inventari d’equipaments per a cessió d’ús a la ciutadania.

Aquesta web pretén ser una eina digital per estalviar temps en la gestió i organització de les activitats de les diferents entitats locals.

 

Us presentem a continuació el llistat de material disponible, però cal que sapigueu que quan seleccioneu els diferents elements, ja esteu donant forma al que serà l’instància que s’haurà de presentar degudament signada a l’OAC de l’Ajuntament.

Aquest document, degudament complimentat, us serà enviat a l’adreça de correu que ens faciliteu perquè us el pugueu imprimir i signar. Aquest serà el moment en què la instància iniciarà el seu tràmit habitual.

Reserva l'equipament

 • Marca els equipaments/serveis que necessitis
 • Breu descripció de l'activitat a realitzar. Agraïriem la major informació possible de cares a una millor preparació del servei.
 • Selecciona la data de la cessió.
  Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Ha d'incloure el temps de muntatge.
  :
 • Ha d’incloure el temps de desmuntatge.
  :
 • És important destacar el que sigui més important a fi que no hi hagi cap oblit.
 • Marqueu amb una x a quines regidories voleu enviar la vostra sol.licitud per assabentar d’aquest acte:
 • Informació adicional de caire general.
 • Aquesta sol.licitud degudament complimentada es presentarà al Registre d’entrada de l’Ajuntament a fi de tenir constància de la data i hora d’entrada. La cessió de l’equipament en dies previs a la realització de l’acte estarà supeditat al calendari disponible segons les activitats programades per a l’equipament. L’Ajuntament confirmarà als sol·licitants mitjançant correu electrònic o per via telefònica, l’acceptació i/o denegació de la reserva. La reserva definitiva es produirà quan el/la sol·licitant hagi confirmat la reserva. Si que hi ha obligació a retornar el material l’endemà de la seva utilització -a excepció que s’hagi arribat a un altre acord amb el responsable de la recepció de l’equipament-. En aquest cas però, l’entitat continuarà essent responsable de la custòdia i cura de l’equipament. En tots els casos es valorarà si cal una reunió presencial en funció de les característiques o magnitud de la demanda. L’Ajuntament es reserva el dret de demanar informació ampliada sobre l’entitat/grup, per tal de verificar la seva tasca social i/o característiques. La cessió de l’equipament quan hi hagi més d’una demanda a l’hora serà per rigoròs ordre d’entrada de la sol.licitud al sistema. L’Ajuntament valorarà l’opció de poder cobrir més d’un acte simultani si l’equipament ho permet. En el cas que una entitat, vulgui fer un ús continuat de l’equipament, haurà d’acceptar i signar, a part d’aquesta normativa, un conveni d’ús on apareguin clarament el material, horaris, condicions específiques i durada de la cessió. Aquest conveni ha d’estar revisat i acceptat per l’Ajuntament. Les dades de caràcter personal que ens proporcioni al complimentar aquest document, seran objecte de tractament d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i podrà exercir els seus drets d’accés, verificació, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i d’acord amb la norma esmentada. Plaça del Primer d’Octubre, 1- 17430 Santa Coloma de Farners Telf. 972 84 08 08/Fax 972 84 01 95/ ajuntament@scf.cat- www.scf.cat

L’Equip de so s’incorpora a l’inventari municipal com a proposta guanyadora en el resultat de la votació dels Pressupostos Participatius de l’edició 2018.

Pensat com a una cessió de material municipal a entitats del poble per a poder organitzar esdeveniments musicals de petit format o bé, per a sistema de megafonia que permeti a les entitats locals amplificar la veu i ambientar amb música les seves activitats adreçades a la ciutadania de Santa Coloma de Farners.

Es prioritzaran les activitats de caire obert a la participació, aquelles d’interès divulgatiu, social o cultural, i en especial aquelles entitats que tinguin a veure amb les arts escèniques i musicals.

En el full de reserva de l’Equipament s’haurà d’especificar clarament la finalitat i descripció de l’activitat. Seran considerades activitats no aptes per a cessió de l’equipament, aquelles d’ordre comercial, que no aportin continguts culturals en dimensió suficient, activitats de caràcter lúdic d’iniciativa individual o
col·lectiva que persegueixin l’estricta satisfacció en un context festiu familiar, de grups d’amics, etc.

Les activitats que es realitzin amb aquest equipament s’hauran d’ajustar a llei, per tant no es podran fer actes que facin apologia de la violència, terrorisme, intolerància, o que segreguin, pel contingut o per dret d’accés, a ningú per causa de gènere, la seva raça, cultura o religió. El material de l’equipament està inventariat en el document anex.