Trobada d'entitats locals

La Presidenta introdueix el motiu de la reunió: El Regidor de Participació presenta els articles 4 i 10 del Reglament del Consell de Poble Guillats de La Selva, manifesta la seva plena disposició a col·laborar en actes locals i es presenten voluntaris pel què calgui. Serà una manera de fer pinya ja que en aquests moments el Covid 19 no ens ho permet. Ass. Comerciants, manifesta el seu descontantament amb l’ajuntament pel poc suport rebut fins el moment actual i no es senten escoltats pel regidor. Presenten la idea dels vals de compra intercanviables. S’ofereixen a continuar treballant i fent coses pel poble. Es lamenta de la quantitat de botigues tancades. Natura a Cavall, agraeix el suport dels seus associats per tenir cura dels animals i preveu que la situació es pot complicar molt més. Malgrat tot això es mostren oberts a qualsevol col·laboració local. Sopa de Pedres, manifesta l’encert en aprofitar les noves tecnologies informàtiques per al foment de la participació ciutadana. El Regidor, informa del calendari respecte als pressupostos participatius i torna a fer crida a la participació de tothom ja sigui de manera presencial o per videoconferència. Tanca l’acte la Presidenta.

Galería imatges

Presidenta

Núria Coll Ros

Secretària

Dolors Pla Geronès