Participa

La participació ciutadana serveix perquè les persones que ho vulguin puguin col·laborar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques del govern de SANTA COLOMA DE FARNERS.

Benvinguts a la pàgina web de participació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners

La participació i implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’apoderar-les.

Juntament amb la transparència i l’obertura de dades, conforma el govern obert, una nova forma de governar que transforma la relació entre els ciutadans i les administracions.

Amb la participació ciutadana deliberem estructuradament sobre qüestions d’importància estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics. Així, la presa de decisions que afecten a la gestió pública es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol individual com a títol col·lectiu.

La participació ciutadana i el govern obert serveixen per a una millor governança.