Sessió plenària del consell de poble

Amb l’assistència d’unes 70 persones. Després de donar la benvinguda, es comença la sessió seguint l’ordre del dia. 1- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del plenari anterior. 2- Resposta instàncies Ajuntament. 3- Parlem-ne, l’Ajuntament projecta la recollida selectiva porta aporta. 4- Precs i preguntes. 1- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del plenari anterior. S’aprova per unanimitat. 2- Resposta instàncies Ajuntament. Es dóna compte de les respostes a precs fets a anteriors plens. – Arranjament de les voreres de Santa Coloma Residencial – En relació amb la petició de la insuficient amplada de les voreres del carrer Castanyet perquè són molt petites, l’ajuntament ha respòs que fins que s’hi faci una actuació no es podrà canviar aquest estat d’insuficiència. – Respecte a la problemàtica de l’accés a l’aparcament de davant la “Bodegueta”, que sembla que hi ha vehicles que accedeixen per una zona prohibida i el risc que comporta pels alumnes i vianants, caldria posar-hi pilones a on hi ha el gual. – Pel que fa el tema que el CAP és massa lluny del poble per la gent gran, l’ajuntament respon que ara per ara no es pot modificar la seva ubicació. – En relació amb la petició de posar llums de Nadal a l’avinguda Salvador Espriu, l’ajuntament diu que aquest any n’hi posaran. – La petició del regidor de barri, l’ajuntament vol manifestar que el dia 14 de juliol es va fer la primera reunio amb el barri de Castanyet, i els veïns van fer arribar molts suggeriments a la regidora, els quals s’han traslladat als diferents regidors de les diferents àrees i als seus tècnics. Algunes propostes es podran dur a terme, d’altres seran més difícils. – Respecte la petició de posar un senyal de prohibit jugar a pilota a sota les mesures, dir que s’ha colocat. – Tema dels aparcaments dissuassoris se n’ha obert un al carrer de les Argiles que va molt bé per anar al centre del poble. – En relació amb la petició d’una tanca per a protegir la jardineria de la Plaça Firal, l’ajuntament respon que el plantat està correcte, però que els tècnics estan mirant de posar-hi algun tancat. – Pel que fa a les propostes que es varen recollir a la sessió del Consell per jovent, l’ajuntament intenta poder-ne portar algunes a terme. En concret, manifesta que es va fer el sopar popular i una figuera per Sant Joan, tal com ells demanaven, i en relació amb la Festa Major, estan mirant de portar alguna atracció nova i per a joves, i també es mirarà com es gestiona el bus després de les barraques. – També tenim resposta de la petició que va fer arribar una ciutadana mitjançant el correu electrònic del Consell de Poble en relació amb la neteja de la via pública. En Jordi Sánchez, tècnic de medi ambient de l’ajuntament va respondre el següent: la neteja dels carrers, on l’aparcament és fix es realitza de la manera següent: un cop al mes es realitza el sistema de prohibit aparcar per tal de poder realitzar la neteja, que per poder realitzar el servei es senyalitza la prohibició el dimarts a través de senyals mòbils. Aquest sistema de prohibició d’aparcament establert per l’ajuntament permet que aquests carrers quedin nets a la zona, on els vehicles sempre estan aparcats. Entenen que provoca afectacions als veïns però permet realitzar una neteja a fons de l’espai amb un periodicitat raonable. Comentar que quan tinguem resposta de la resta de propostes presentades mitjançant els diferents canals de comunicació (correu electrònic, el Ple, i la bústia), us la farem arribar. També es vol fer esment de la notícia que s’ha fet ressò al diari al Punt Avui, en què un ciutadà, que també a través del Consell de Poble, va comentar que era un perill creuar en alguns carrers, ja que té molt poca visió, i que des de l’ajuntament se li ha facilitat un comandament a distància, que fa que el semàfor es ppodi en verd i emeti un soroll que li permet saber quan pot creuar i quan no ho hauria de fer. Abans de passar al tercer punt de l’ordre del dia, es va llegir una carta d’un ciutadà de Santa Coloma de Farners sobre l’incendi a Santa Coloma Residencial, ja que no pot assistir personalment avui al Ple. 3- Parlem-ne, l’Ajuntament projecta la recollida selectiva porta a porta. La presidenta de la comissió permanent del Consell de Poble presenta el tema, els convidats que parlaran i sobre què parlaran. El primer és el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Governació de Santa Coloma de Farners, Ricard Pujol. El regidor explica que s’acaba el contracte amb l’empresa de recollida de residus i s’estan plantejant quina direcció volen prendre en aquest aspecte. L’equip de govern va convocar tots els grups polítics i van aprovar per ple prorrogar mig any més l’empresa que feia el servei de recollida de residus fins ara. Durant aquest temps, encarregaran un estudi sobre la recollida porta a porta. Pujol afegeix que el model actual de residus ha funcionat prou bé, arribant al 50% de selecció de residus. Però assegura que per a poder superar aquest índex s’ha de canviar el model. El regidor afirma que tots els grups polítics estan d’acord amb aquest model, tot i que hi ha algunes discrepàncies sobre la manera d’aplicar-ho. Ricard Pujol acaba la seva intervenció i passa la paraula al director de l’Agència Catalana de Residus, Josep M. Tost. Tost fa un repàs de l’evolució de la recollida de residus i del reciclatge. El director de l’Agència Catalana de Residus insisteix en que s’ha de reciclar més, ja que amb l’augment d’habitants, el planeta no pot acollir la quantitat de residus que es generen diàriament. Per això, assegura que cal aprofitar recursos sense malbaratar-los. Tost afegeix que anem cap un escenari d’encariment dels materials i d’escassetat de recursos, per això cal optimitzar materials i ser prudents amb el consum. El director assegura que des d’Europa s’està marcant el camí cap a una economia circular de produir-consumir-reutilitzar. Així mateix, les directrius europees també marquen que d’aquí a quatre anys, de cada quilogram de brossa se n’ha de reduir la meitat, i al 2030 reciclar el mínim del 65%. Des del Govern de la Generalitat, Josep M. Tost explica que aquest any tenen l’objectiu de canviar del model i que com ha govern han de recomanar i dir que s’ha d’anar cap el porta a porta per després prendre el següent pas que és el pagament per generació, que vol dir que qui recicla, paga menys. Actualment, la mitjana catalana de recollida selectiva és el 39%, i que de cares al 2020 volen arribar al 60% i qui no compleixi amb els objectius se sancionarà. Tost explica que el sistema de contenidors dóna com a molt un 50% de recollida selectiva, però que amb el sistema porta a porta, el percentatge pot pujar a més del 70%. De fet, explica, a Matadepera reciclen el 90% dels residus. Pel que fa a la comarca de la Selva, segons el director de l’ACR, està a la part baixa del país, en quant a recollida, i és de les comarques més generadores de residus i, per tant, necessita millorar en la recollida selectiva. Josep M. Tost assegura que les eines per millorar són: l’encariment del preu de l’abocador i anar cap el porta a porta perquè els sistemes anònims de contenidors són poc eficients. Pel que fa a l’encariment del cànon de l’abocador, actualment el preu és de 24,5€/tona i al 2020 el preu s’apujarà a 50€/tona. D’altra banda, Tost mostra les despeses que suposen tant el sistema de recollida a través de contenidors com el porta a porta i assegura que un sistema no és més car que l’altre. Actualment 126 Ajuntaments catalans fan el porta a porta; 180 consistoris estan estudiant aplicar-ho en els propers dos anys; 70 municipis començaran a aplicarlo l’any que ve. Amb aquestes darreres dades, i després de quaranta minuts de xerrada, el director de l’Agència Catalana de Residus acaba la seva xerrada. La presidenta de la permanent del Consell de Poble dóna pas al tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Coloma, Jordi Sànchez, i a la tècnica de l’empresa Spora (empresa que fa l’estudi de viabilitat sobre el porta a porta a Santa Coloma de Farners), Laia Valenzuela. Jordi Sànchez fa una breu introducció i diu que Santa Coloma està al topall del model (amb el 50% de la recollida selectiva) i per això, assegura, cal canviar el model. A continuació pren la paraula Laia Valenzuela i parla sobre l’estudi que han fet al municipi. La representant d’Spora explica que el model porta a porta suposa que cada dia haurem de treure un residu ben separat fora de casa, però que hi ha moltes maneres de fer-ho. Valenzuela afirma que l’objectiu és ambiciós i que volen que Santa Coloma arribi al 70%. La representant de l’empresa explica als assistents que amb la recollida porta a porta es perd l’anonimat, això permetrà millorar i l’objectiu final és que tothom pagui pel que produeix. Un altre objectiu, afegeix, és el de reduir l’emissió de gasos. A més, afirma que si volem que l’increment del cost de l’abocador no ens afecti hem de reciclar al màxim. Laia Valenzuela continua parlant sobre els objectius socials com són la creació de llocs de treball i millorar la imatge de la via pública. Després de presentar els objectius explica la primera proposta de treball, assegurant que no hi ha res tancat ni definitiu. Jordi Sànchez, dóna peu als assistents a interrompre quan tinguin dubtes. La representant d’Spora explica que el primer que han fet és veure la distribució de Santa Coloma i han detectat punts on s’haurà de prestar especial atenció, tot i que en general és de fàcil aplicació. El més habitual en la recollida porta a porta és que cada dia es tregui un cubell. A continuació ensenya la proposta de com deixar residus al carrer. Afegeix que cada cubell té un xip amb informació de l’habitatge al que pertany, de manera que permet saber qui ho fa bé i qui no i permetrà anar implantant el pagament per generació. La sra XXXl pregunta si és possible passar directament al pagament per generació. La Laia Valenzuela contesta que cal ajustar molt els preus, perquè hi ha una part de cost fix i una de variable i al principi s’és més conservador. Per això cal in any complet per recollir dades, i un segon per acabar-ho d’ajustar. Però diu que el que es podria fer el primer any són bonificacions. La sra XXX, del C/ XXX, demana que expliquin el model pels blocs de pisos. La representant d’Spora explica que primer visitaran el bloc per veure’l i saber quines característiques té i com serà la millor manera de fer la recollida. Posa l’exemple de Celrà, on van plantejar posar penjadors a la façana del pàrquing, que no té cap impacte a la via pública. Laia Valenzuela assegura que s’ha de fer treball bloc per bloc per veure quina és la millor opció. El sr XXX, del C/ XXX, pregunta quants municipis de Girona apliquen el porta a porta. Laia Valenzuela contesta que les comarques gironines no són les més evolucionades. Però que apliquen el porta a porta Celrà, Vilablareix, Llagostera, Sant Joan de les Abadesses, Blanes centre; a l’Empordà, cinc municipis estant estudiant ho; a Girona ho volen implantar a dos barris; i a la comarca de la Selva ho estan estudiant deu poblacions i, de fet, a Sant Hilari es començarà a aplicar abans que Santa Coloma. La sra XXX, del C/ XXX, fa vàries preguntes en la seva intervenció: Els cubells seran per tothom igual o dependrà de les condicions dels habitatges? Què passa amb els comerços? Quina serà la freqüència? Perquè explica que ha vist a proposta i que la freqüència li sembla molt baixa. També pregunta si els cubells són hermètics, i sobre les comunitats. També afegeix que posar els cubells als pàrquings moltes vegades no és viable i que d’altres poblacions li han dit que els penjadors sí que funcionen. Laia Valenzuela li contesta que els cubells es bloquegen per evitar actes incívics i que s’ha tirat per la capacitat màxima i hi haurà gent que no ho farà servir. Pel que fa a la freqüència de recollida, contesta Josep M. Tost aportant la seva experiència. La sra XXX insisteix en que li expliquin què passa amb el comerç i Jordi Sànchez respon que pels comerços la recollida serà diferent. Laia Valenzuela afegeix que el comerç demanarà els contenidors que necessiti en funció del que generi. La sra XXX pregunta si es mantindrà la recollida de voluminosos i la representant d’Spora diu que sí, que es farà setmanal. I afegeix que a les cases hi haurà contenidors més grossos perquè la freqüència serà diferent, perquè tenen més lloc per emmagatzemar. Laia Valenzuela explica que deixar un contenidor al carrer pot ser un inconvenient. S’ha plantejat amb el vidre, però s’ha de fer un procés participatiu per acabar de decidir tots els aspectes. A continuació explica la primera proposta de la freqüència i assegura que si es recicla tot bé, es redueixen els residus: La resta i el vidre es recollirà quinzenalment; l’orgànica, tres cops per setmana; els envasos dos vegades a la setmana; el paper i el cartró un cop a la setmana. El sr XXX, del C/ XXX, pregunta si els residus els tindrem dins de casa i ho haurem de posar al cubell de fora i li responen que sí. A continuació fa l’observació que els dilluns hi ha mercat i Laia Valenzuela respon que s’ha d’acabar de mirar, però que en principi el cap de setmana i els dimarts no hi haurà cap residu al carrer. A continuació explica la proposta de freqüència a Santa Coloma Residencial i diu que l’orgànica es passarà a recollir dos cops per setmana i la resta de residus quinzenalment. Pel que fa a comerços, el paper i el cartró es passaria a recollir tres vegades a la setmana; els envasos dos cops per setmana, una vegada a la setmana es recolliria el vidre i la resta orgànica, quinzenalment. El sr XXX, del C/ XXX, pregunta si l’únic inconvenient és perdre la llibertat de llençar la brossa anònimament i si lo poden explicar si hi ha algun municipi que hagi reculat. Josep M. Tost li contesta que Vilassar de Dalt va recular perquè es va polititzar el tema i no hi havia consens. A la resta de municipis ningú hi ha retirat perquè, afirma, és de sentit comú. La sra XXX, del C/XXX, explica el cas de mala implantació a Llagostera. Diu que el fallo va ser que la gent es va anar desanimant, l’empresa no acabava d’anar bé i no hi havia gaire consens polític. Ara, explica, es va recuperant i en general la gent està contenta. Per ella, la recollida té tres potes: equipaments municipals, bona campanya i empresa i que la població s’impliqui. La sra XXX, del C/XXX, pregunta si el xip estarà al cubell des del principi i li responen que sí i demana que li expliquin com es controla que tothom recicli bé. Jordi Sànchez explica que l’operari que faci la recollida tindrà una formació concreta i cada tipus de fracció té el seu mecanisme per detectar si la gent ho fa malament. La sra XXX, del C/XXX, pregunta si els contenidors podran tancar-se o hi ha el risc que algú obri el contenidor d’un altre i hi deixi la brossa. Laia Valenzuela assegura que això no acostuma a passar. 4- Precs i preguntes. No hi ha res. S’aixeca la sessió a les deu i nou minuts de la nit, de la qual com a secretària n’estenc aquesta acta Santa Coloma de Farners, 21 de Juliol de 2016

Galería imatges

Presidenta

Núria Coll Ros

Secretària

Dolors Pla Geronès